Brief: Budovanie vzťahu s už existujúcimi či novými fanúšikmi a silná vizibilita značky.

Riešenie: Komunikácia značky Zlatý Bažant sa stala v prostredí sociálnych médií výrazným prvkom. Využitím inovatívnych formátov dokážeme vyrušiť ľudí v bežnom skrolovaní a získavame si tak ich pozornosť. Okrem zaujímavých formátov stojí celá komunikácia na silnej kreatíve a na formátoch, ktoré si produkčne zastrešujeme interne v agentúre.

Výsledky: Najlepšia pivná fanpage na Slovensku