Brief: Rozrobenie ATL komunikácie do social prostredia

Riešenie: S citom pretvárame kreatívu vytvorenú pre spot. Využívame všetky formáty, ktoré nám sociálne siete poskytujú, ktoré kombinujeme s jazykom typickým pre Zlatú Studňu. Vzniká nám autentický kontent, ktorý tvorí jeden vizuálne aj textovo jednotný celok.

Výsledky: Ukážky rôznych formátov: